ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, August 20, 2015

​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​តវ៉ា​ទាមទារ​ឲ្យ​ដោះលែង​សង្ឃ​ពីរ​អង្គ ដែល​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​​

No comments: