ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, August 13, 2015

សារសំណេះសំណាលរបស់ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ជាមួយសមាជិក KKF នៅ ជីហ្គាហ្គោ កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២១០៥

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង ជីហ្គហ្គោ រដ្ឋអ៊ីលលីណយ សហរដ្ឋអាមេរិក ដឹកនាំ លោក ថាច់ ស៊ី ចន្ទ អនុប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានរៀបចំកម្មវិធីមួយ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម និងដំណើរការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នៅក្នុងស្រុកសព្វថ្ងៃ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពី លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីសំណេះសំណាលអំពីការងារថ្មីដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានធ្វើនាពេលកន្លងមក ជម្រាបជូនដល់សមាជិក និងអ្នកគាំទ្រ ផង   ដែរ ។

សូមស្ដាប់ខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុង នៃសុន្ទរកថា របស់ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ៖
 

No comments: