ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Monday, September 14, 2015

ជាតិ និង ពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃវត្តចម្ប៉ាបុរី (ត្រោកលិច) ឃុំកំពង់ទូក ស្រុកកំពង់ធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង (xa Da Loc,
huyen Chau Thanh, Tra Vinh) ចំនួន ១០០ អង្គ និមន្តតាមដងផ្លូវ ទៅរាប់បាត្រ នៅក្នុងពិធី
បុណ្យពុទ្ធាភិសេក នាផ្ទះរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមួយ នៅភូមិចុងតាដោក ចំណុះជើងវត្តត្រោកលិច
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ។


No comments: