ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, September 02, 2015

ក្រុមសិល្បៈរ​ស្មីប្រទីបខេត្តត្រាវិញ [ព្រះត្រពាំង] សម្ដែងនៅមហោស្រពតន្ត្រីចម្រៀងសម័យថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ នៅទួរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥


No comments: