ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Monday, October 12, 2015

កម្មវិធីផ្សាយពិសេស សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ សែនដូនតា

កម្មវិធីផ្សាយពិសេស សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ សែនដូនតា ថ្ងៃចន្ទ ១៥ រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំ មមែ សប្ដស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៩ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា គ្រឹសសករាជ ២០១៥ រួមមាន៖
•    សារជូនពរ បុណ្យសែនដូនតា របស់ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
•    សារជូនពរ បុណ្យសែនដូនតា របស់ លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
•    ប្រពៃណីបុណ្យសែនដូនតានៅកម្ពុជាក្រោម ។
•    និងនៅចុងកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ធម្មវិសេសទេសនាស្ដីអំពី ពិធីបុណ្យសែនដូន និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ។

No comments: