ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, October 07, 2015

ដំណឹងមរណភាព

សពនឹងបូជានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោចខែភទ្របទ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ទី ៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ វាលាម៉ោង ១: ៣០ នាទីរសៀល នៅវត្តមជ្ឈិមារាម (កណ្ដាល) ស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង ។


No comments: