ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, October 08, 2015

សាររបស់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារសព លោក ថាច់ សៀន ញោមប្រុសរបស់ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿនកម្មវិធីទេសនាគ្រែពីរ នៅក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសព លោក ថាច់​ សៀន នៅភូមិយង់យៅ
ឃុំក្រសាំង (Hoa An) ស្រុកកំពង់ស្ពាន (Cau Ke), ខេត្តព្រះត្រពាំង, កម្ពុជាក្រោម
រាត្រី ថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ។
No comments: