ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Monday, December 07, 2015

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ព្រះនាម ថាច់ សិលា បំភ្លឺករណីចោទព្រះអង្គថា យកព្រះពុទ្ធរូប បោះ​ចោល​ក្នុង​ទឹក​ស្រះ​

No comments: