ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Monday, March 14, 2016

ព្រះសង្ឃ​និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ទាមទារ​ឲ្យ​វៀតណាម​ថែ​រក្សា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង

No comments: