ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

អំពីយើង

គណៈកម្មការ៖
អភិបាល៖ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា
Email:khmerkampuheakrom@gmail.com

ចាងហ្វាង៖ លី ឈូន
Email:lychhoun2003@yahoo.com

ចាងហ្វាងរង៖ ស៊ឺន ចែង ចើន
Email: sonchengchon@gmail.com

និពន្ធនាយក៖ ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន
Email:thachpreicheakoeun@gmail.com

ការិយាល័យនិពន្ធ៖
សហរដ្ឋអាមេរិកៈP.O Box 51201 San Jose CA 95151 USA
ទូរស័ព្ទ: (408) 550 5060
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាៈ ផ្ទះលេខ 791 ក្រុមទី 4 ភូមិទ្រា 3
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: (855) 17369-683
អ៊ីម៉ែល: preynokornews@gmail.com
 
គេហទំព័រ៖
http://www.preynokornews.blogspot.com
http://preynokornews.info 


បណ្ដាញសង្គម៖
http://www.facebook.com/pages/The-Prey-Nokor-News
http://twitter.com/preynokornews
https://plus.google.com/u/0/b/116411848383937519629/116411848383937519629/posts
http://issuu.com/thepreynokornews


លិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់៖

លេខ ៣៣៦ ម.ព.ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១២
បោះពុម្ពនៅរោងពុម្ពអង្គរ ផ្ទះលេខ ៦២ អាបេ ផ្លូវ ៣៣៦ សង្កាត់បឹងស្រឡាង រាជធានីភ្នំពេញ ។

No comments: