ចុច​លើអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានលើគេហទំព័រថ្មី នៃ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

នរណាខ្លះជាខ្មែរក្រោម ?អ្នកដែលជាប់គុកយួននៅដែនកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៥ មកដល់បច្ចុប្បន្ន

1.ថាច់ លីភោ ខេត្តព្រះត្រពាំង
2.ទឹម សាខន ខេត្តមាត់ជ្រូក
3.លី វ៉ាង ខេត្តឃ្លាំង
4.លី សឿង ខេត្តឃ្លាំង
5.ថាច់ ធឿង ខេត្តឃ្លាំង
6.គឹម មឿន ខេត្តឃ្លាំង
7.យ័ញ តូន ខេត្តព្រែកឫស្សី
8.វិន បា ខេត្តឃ្លាំង
9.លោក ថាច់ សុភ័ណ ខេត្តព្រះត្រពាំង
10.អ្នកស្រី នាង យ៉ូន ខេត្តមាត់ជ្រូក
11.អ្នកស្រី នាង យ៉ន ខេត្តមាត់ជ្រូក
12.អ្នកស្រី ត្រឹង ធីចូវ ខេត្តព្រះត្រពាំង
13.លោក ចៅ ហេន ខេត្តមាត់ជ្រូក

អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ និងជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ មកដល់បច្ចុប្បន្ន 

1.ព្រះភិក្ខុ អ៊ាង សុខធឿន​ ឬ ទ្រីវ ធឿង ខេត្តឃ្លាំង
2.ថាច់ វណ្ណៈ ខេត្តព្រះត្រពាំង
3.លឹម ពិចិត្រ ខេត្តឃ្លាំង
......
ព្រះសង្ឃនិងអ្នកដែលត្រូវយួនធ្វើឃាតក្នុទសវត្សរ៍ ៨០ នៅកម្ពុជាក្រោម


 • ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ងោស ហៅ កែវ ស្មែរ

 • ព្រះកន្តធម្មោ គឹម តុក ចើង

 • ព្រះតេជព្រះគុណ គឹម សាង

 • ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ភោគ

 • ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រាជ

 • សឺង ង៉ុក ថាញ់

 • ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង វ៉ង់

 • យិន រង់


 • (នៅមានឈ្មោះច្រើនទៀត)
  អ្នកដឹកនាំព្រះសង្ឃនៅប្រទេសកម្ពុជា

 • ព្រះ វិជ្ជារតនប្បញ្ញា មហា យឿង សិន

 • មេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

 • លោក សឺង ទួន
  អ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា


 • សឺង សាន្ត

 • អៀង សារី

 • ចៅ សែនកុសលឈុំ
 • ព្រះមហាថេរជាព្រះឧបជ្ឈាយ៍នៅកម្ពុជាក្រោម


 • ព្រះមហាពោធិវង្សាមហាបញ្ញា ថាច់ ទិត


 • ព្រះចៅអធិការវត្តនៅកម្ពុជាក្រោម 


 • ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ម៉ោយ (សុវណ្ណប្បញ្ញាធម្មត្ថេរ)