ព័ត៌មានក្ដីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, July 29, 2014

យុទ្ធសាស្រ្ដសង្រ្គោះជាតិសម្រុកចូលរដ្ឋសភា

សេចក្ដីជូនដំណឹងមរណភាព

លោក លី ទ្រឿង ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំ
ខេត្តអនធារីយ៉ូ ប្រទេស កាណាដា និងជាអតីតប្រធានវត្តខ្មែរ
ក្រោម ហាមិលថុន បានទទួលមរណភាព នៅព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ២ កើត 
ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨
ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅគេហដ្ឋាន ។ 

នេះបើយោងសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ តាមរយៈ សារអ៊ីមែលពីព្រះ
តេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ ព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរក្រោម ហាមិលថុន 
និង ជាប្រធានគណៈកម្មការសាសនា នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា
ក្រោមដែលការិយាល័យវិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោមទទួលបាន
ថ្ងៃនេះ ។

តាមព្រះតេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ “ លោក ទ្រឿង ជាសមាជិក
ដ៏សំខាន់មួយរូបក្នុងសង្គម និង បានគាំទ្រយ៉ាងសកម្ម ក្នុងកិច្ចការ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងព្រះពុទ្ធសាសនា” ។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមលោកអ្នកទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅព្រះ
តេជព្រះគុណ ធីធី ធម្មោ 905-920-3320 
លោក គឹម ឡាយ ហ្វេ 519-404-4407 
លោក ថាច់ ដេត 226-749-2872 និង 
លោក ត្រឹង ស៊ី 519-546-6744